Khóa học Bitcoin 101 – Hành Trình Triệu Đô Với Crypto Currency được dạy bởi Học Viện Online Unica sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức, giúp bạn tự tin hơn trong việc nhận xét, đánh giá & nắm bắt những cơ hội, tiềm năng của ngành Crypto Currency trong thời gian tới.

CRYPTO CURRENCY – Tiền Mã hóa là một lĩnh vực mới, rất khó và phức tạp. Để có được những kiến thức này, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu và học hỏi. Chu Quang Minh – một chuyên gia Crypto Currency sẽ giúp bạn có được kiến thức này trong 3 giờ học, chỉ với 300 ngàn.
Với lượng kiến thức có được sau khóa học và lượng thời gian tiết kiệm được, Bạn sẽ thấy rất đáng giá chỉ với 300 ngàn.

Thời Gian Chỉ Còn 300 ngàn Có Hạn. Vui lòng Đăng Ký Khóa Học Sớm Nhất

Xem Nội Dung Khóa Học